GUI_7485.jpg

GUI_6862.jpg

GUI_6795.jpg

這對新人進場的方式...果然跟別人很不一樣....主人最重要的日子裡.阿龍&阿虎2位狗兄弟怎麼可能缺席呢~還穿著宜玲新娘創意設計的新裝亮相~

進場還有人氣很旺的小吉來當貼身的捧花保鏢...可以遇到這麼寵愛你們的主人是幸運的~

GUI_6660.jpg GUI_6662.jpg

GUI_6664.jpg

GUI_6666.jpg

GUI_6670.jpg

GUI_6671.jpg

GUI_6674.jpg

GUI_6678.jpg

GUI_6687.jpg

GUI_6701.jpg

GUI_6648.jpg

GUI_6713.jpg

GUI_6728.jpg

GUI_6718.jpg

GUI_6739.jpg

GUI_6746.jpg

GUI_6752.jpg

GUI_6756.jpg

GUI_6757.jpg

GUI_6760.jpg

GUI_6765.jpg

GUI_6767.jpg

GUI_6769.jpg

GUI_6775.jpg

GUI_6778.jpg

GUI_6785.jpg

GUI_6787.jpg

GUI_6795.jpg

GUI_6801.jpg

GUI_6809.jpg

GUI_6811.jpg

GUI_6815.jpg

GUI_6818.jpg

GUI_6831.jpg

GUI_6834.jpg

GUI_6840.jpg

GUI_6847.jpg

GUI_6854.jpg

GUI_6859.jpg

GUI_6862.jpg

GUI_6870.jpg

GUI_6872.jpg

GUI_6879.jpg

GUI_6914.jpg

GUI_6945.jpg

GUI_6953.jpg

GUI_6958.jpg

GUI_6972.jpg

GUI_6993.jpg

GUI_7002.jpg

GUI_7007.jpg

GUI_7012.jpg

GUI_7015.jpg

GUI_7020.jpg

GUI_7025.jpg

GUI_7032.jpg

GUI_7035.jpg

GUI_7043.jpg

GUI_7051.jpg

GUI_7060.jpg

GUI_7066.jpg

GUI_7068.jpg

GUI_7074.jpg

GUI_7083.jpg

GUI_7088.jpg

GUI_7099.jpg

GUI_7102.jpg

GUI_7104.jpg

GUI_7123.jpg

GUI_7125.jpg

GUI_7142.jpg

GUI_7147.jpg

GUI_7151.jpg

GUI_7154.jpg

GUI_7157.jpg

GUI_7165.jpg

GUI_7175.jpg

GUI_7179.jpg

GUI_7181.jpg

GUI_7182.jpg

GUI_7184.jpg

GUI_7195.jpg

GUI_7203.jpg

GUI_7205.jpg

GUI_7206.jpg

GUI_7207.jpg

GUI_7212.jpg

GUI_7213.jpg

GUI_7215.jpg

GUI_7219.jpg

GUI_7225.jpg

GUI_7231.jpg

GUI_7234.jpg

GUI_7235.jpg

GUI_7238.jpg

GUI_7240.jpg

GUI_7242.jpg

GUI_7248.jpg

GUI_7249.jpg

GUI_7255.jpg

GUI_7256.jpg

GUI_7259.jpg

GUI_7261.jpg

GUI_7262.jpg

GUI_7264.jpg

GUI_7265.jpg

GUI_7268.jpg

GUI_7273.jpg

GUI_7284.jpg

GUI_7291.jpg

GUI_7300.jpg

GUI_7307.jpg

GUI_7315.jpg

GUI_7326.jpg

GUI_7330.jpg

GUI_7338.jpg

GUI_7353.jpg

GUI_7360.jpg

GUI_7363.jpg

GUI_7366.jpg

GUI_7367.jpg

GUI_7371.jpg

GUI_7375.jpg

GUI_7377.jpg

GUI_7379.jpg

GUI_7381.jpg

GUI_7383.jpg

GUI_7385.jpg

GUI_7388.jpg

GUI_7390.jpg

GUI_7395.jpg

GUI_7397.jpg

GUI_7402.jpg

GUI_7405.jpg

GUI_7406.jpg

GUI_7409.jpg

GUI_7410.jpg

GUI_7414.jpg

GUI_7416.jpg

GUI_7420.jpg

GUI_7429.jpg

GUI_7430.jpg

GUI_7434.jpg

GUI_7435.jpg

GUI_7438.jpg

GUI_7443.jpg

GUI_7444.jpg

GUI_7450.jpg

GUI_7460.jpg

GUI_7464.jpg

GUI_7467.jpg

GUI_7471.jpg

GUI_7473.jpg

GUI_7476.jpg

GUI_7481.jpg

GUI_7482.jpg

GUI_7485.jpg

GUI_7488.jpg

GUI_7489.jpg

GUI_7494.jpg

GUI_7501.jpg

GUI_7502.jpg

GUI_7505.jpg  

文章標籤
創作者介紹
創作者 林俊彥-攝影師 的頭像
林俊彥-攝影師

攝影師:林俊彥《Lin攝studio》 0932-523-931

林俊彥-攝影師 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()